زمان های نامناسب برای وزن کشیدن

  زمان های نامناسب برای وزن کشیدن زمان هایی وجود دارند که شما مجاز نیستید در آن زمان ها خود را وزن کنید زیرا ارقام داده به شما اشتباه خواهد بود.زمانی که شب میخواهید به رختخواب بروید.زمانی که آب نوشیدید یا غذا خورده اید.بلافاصله بعد از ورزش.نزدیک به عادت ماهانه و یا در عادت ماهانه.زمانی که تازه زایمان کرده اید.زمانی که تازه رژیم گرفته اید.زمانی که مشکوک به بارداری هستید. اما نکته هایی ظریف برای دانستن یک وزن درست.خود را صبح زود وزن کنید بدون آنکه چیزی خورده و یا نوشیده باشید و بدون آنکه ورزش صبحگاهی را آغاز کرده باشید.  حتما بعد از دستشویی باشد. نکته آخر حتما همیشه با یک ترازو خودتون رو وزن کنید


سه شنبه 28 شهریور 1396 - 12:35:37
پیگیری سفارش
جهت پیگیری سفارش خود , لطفا کد پیگیری را وارد نماییید